zaterdag, december 09, 2006

*BSTR*CT

10 december t/m 14 januari.

Toen de Kunstruimte 09 zo’n 2 jaar geleden haar programma begon deed zij dat onder de titel ‘Abstracte Salon’. Al snel werd duidelijk dat de term ‘abstract’ allerlei weerstanden en misverstanden opriep.
Wij werden letterlijk en figuurlijk gezien als ‘van gisteren’, beticht van ‘artificiële opvattingen’ en anachronisme. Aan het begrip abstract werden allerhande associaties en connotaties verbonden, die wij totaal niet in gedachten hadden. Voor men het weet verliest alles zich in discussies over de relatie abstract - modernisme, postmodernistische invloeden (maak van elke scheet een donderslag) op het modernisme, het post-postmodernisme (wellicht te noemen: neomodernisme) en de rol van abstracte kunst daarin. Etc. Etc.
Enfin, de eenvoudigste oplossing voor ons was om het in het vervolg te hebben over ‘Colour Matters’. Kleur en materiaal als basis voor werk met een niet-verhalend karakter, die we overigens zelf nog steeds wel beschouwen als abstracte kunst.

Martijn Schuppers was een van de door ons beoogde deelnemers aan een ‘Colour Matters’-expositie. Om enkele van bovengenoemde redenen zag hij af van deelname. Wel was wat hier plaatsvond en -vindt dusdanig interessant, dat hij met het plan kwam een expositie samen te stellen met werk van kunstenaars door hem zelf uitgenodigd. Een groep kunstenaars met zeer verschillende werkwijzen en representaties van vernieuwende elementen (nieuwe materialen; veranderende beeldculturen; nieuwe concepten) in de schilderkunst. Wij hebben hem die mogelijkheid geboden, om met eigen ogen te zien of wij misschien te beperkte, verkeerde of te oudbakken keuzes maken.

De expositie wordt gepresenteerd onder de titel BSTRCT. Op de uitnodigingskaart heeft u waarschijnlijk gezien dat daar oorspronkelijk het woord ‘Abstract’ heeft gestaan. De beide klinkers zijn uitgewist, als om aan te geven dat de basis weliswaar ‘abstract’ is, maar aan de andere kant het getoonde werk ook anders en meer is dan abstracte kunst. De titel zou ook gelezen kunnen worden als b.v. BESTRICT.
Aan de expositie is werk te zien van acht kunstenaars, waarvan er vijf ook op ‘het lijstje van de Kunstruimte 09’ staan en hebben gestaan. Dat geeft al aan dat de opvattingen van de curator in deze en de Kunstruimte 09 over wat voor ‘soort kunst’ hier te tonen niet zover uiteenlopen.

jacob van der veen/joke vosOpening : zondag 10 december om 15.30 uurKunstruimte09
Herebinnensingel 9
Groningen

Geen opmerkingen: