woensdag, oktober 24, 2012

woensdag, mei 09, 2012

GOING MERZ / HIER - 20 mei t/m 25 juni 2012

U bent van harte welkom op de opening opzondag 20 mei om 15.30 u.
Mark van Overeem zal op de opening zijn werk toelichten.

dinsdag, april 03, 2012

Speech Tanja Isbarn at opening MATTER IN TRANSIT - April 1 2012

Matter in transit in kunstruimte 09 1 april-5 mei 2012

After a week working together with Jacob here in his rooms the dance with , around and in the works of six artists is over. They have sent their treasures from far away or brought them along and then left us playing with them.
I am particularly glad to be able to welcome the artists here today in Groningen. For people to get an idea who is who and what belongs to whom I would like to call the participating artists by name and point out their works:
Franziska Goes-Germany, Rikka Horn-Estonia and the Netherlands, Margie Livingston-vs., Sophie Schmidt-Switzerland, Betty Simonides-the Netherlands
Philip Miner is expecting his second child and is moving house at the moment.
He sends his greetings and thanks to everyone concerned.
I won’t go into detail about any concepts for the reason that the artists are present.
Also the presentation is accompanied by a hand out offering some theoretical aspects about this specific selection of artists and their work.

Two weeks ago I have read a short text in an invitation by gallery Tania Wagner/Berlin. It dealt with the philosophical construction 'metamordernism'. I would like to read you just some phrases out of that particular statement:
Metamodernism is the concept used in recent philosophy to describe the period after postmodernism.
The prefix ‘meta’ here stands for metaxy (μεταξύ): oscillation.
Metamodernism oscillates, swings back and forth, between the global and the local; between concept and material; between postmodern irony and a renewed modern enthusiasm. It yearns for a truth it knows it may never find, it strives for sincerity without lacking humor, it engages precisely by embracing doubt.
The term metamodernism was introduced by the cultural philosophers Timotheus Vermeulen and Robin van den Akker in the late 2000s .

Matter in transit, is an extension of the vice versa platform, founded in 2006.In my eyes Vice Versa can be seen as an engine for exchange of thoughts and things which could generally be called MATTER.The platform tries to create the opportunity for physical meeting and linking among artists from divers countries and people concerned with the arts.
To me there has never been time for cynicism in the sense of resignation.. Life is too challenging to leave time nor space to take a position of playing with the values of others.
In that sense I generally feel drawn to the leading concepts of metamodernism .

I would like to thank Joke and Jacob from Kunstruimte 09 for their support and contribution concerning the funding application to the Kunstraad Groningen, the set up of the presentation and all other matters such as the design of the invitation and the administration around an exhibition.
Vice versa 2 , matter in transit, is financially supported by the Kunstraad Groningen which I also gratefully want to thank.
I am looking forward to future projects of this kind some possibly resulting from this particular presentation here in k09.
Please take your time and meet the artists and their works.
Thank you.

Heute bezeichnet man als Zynismus zum einen eine Haltung, die in (oft absichtlich) verletzender Weise die Wertvorstellungen anderer herabsetzt oder missachtet und zum anderen auch eine Haltung, die moralische Werte grundsätzlich in Frage stellt und sich darüber hinaus manchmal auch über sie lustig macht. Auch eine hieraus folgende berechnend-amoralische Einstellung und Verhaltensweise kann Ausdruck dieser Haltung sein. Zynismus kann Folge und Anzeichen von Resignation sein.

dinsdag, februari 28, 2012

Finissage ‘Duotone’: over kleur en betekenisTijdens de finissage van de tentoonstelling ‘Duotone’ op zondag 19 februari, gaven Martha Scheeren en Janet Meester een toelichting op hun werk. Met een kleine groep bezoekers spraken zij over de manier waarop zij werken met ( en denken over - ) kleur. Voor Martha Scheeren is kleur in haar werk een doel op zichzelf. Haar atelier is voor haar een laboratorium waar zij de kleur en het licht telkens op een nieuwe wijze onderzoekt. Voor Janet Meester is kleur een middel om betekenis uit te drukken. Het werken in het atelier is voor haar een verlengde van haar manier van kijken naar de wereld. Voor Scheeren is alles kleur, voor Meester is alles betekenis. Zoals Scheeren zoekt naar het ‘geelste geel’, zoekt Meester naar het ‘stilste stil’. Uiteindelijk resulteren beide werkwijzen in schilderijen die niets dan kleur bieden: stralend en bijna lichtgevend in het werk van Scheeren, sober en ingetogen in het werk van Meester. De werken van beide kunstenaars verwijzen naar niets dan zichzelf en vragen om een aandachtige waarneming.
De installaties van kleine schilderijen van Janet Meester, als objecten op tafeltjes gepresenteerd, werden door een bezoeker ‘altaartjes’ genoemd. ‘De werken zijn ijl en toch aards – omdat het ‘dingen’ zijn’, zei een ander. Ook de pointillistische werken van Scheeren werden nader besproken. De kunstenaar legde uit dat zij voor haar een nieuwe ingang bieden op haar thema: het bouwen van kleurvelden. ‘Alle kleur beweegt’, zei zij. ‘Hoe meer afstand je neemt tot het werk, hoe meer de stippen samensmelten tot één veld.’
Op de vraag of de kunstenaars zich bezighielden met het maken van vernieuwende kunst, antwoordden zij: ‘Nee. Je maakt deel uit van de kunstgeschiedenis, of je wilt of niet. Binnen dat kader maak je je eigen verhaal. Dat is de essentie van het werk. ‘Vernieuwen’ betekent: je op je eigen wijze tot de kunstgeschiedenis verhouden.’

Voor Kunstruimte 09 was deze finissage de aftrap van een nieuwe formule. In de toekomst zal K09 op deze wijze vaker kunstenaars en publiek met elkaar in contact brengen via gesprekken over het getoonde werk.