dinsdag, februari 28, 2012

Finissage ‘Duotone’: over kleur en betekenisTijdens de finissage van de tentoonstelling ‘Duotone’ op zondag 19 februari, gaven Martha Scheeren en Janet Meester een toelichting op hun werk. Met een kleine groep bezoekers spraken zij over de manier waarop zij werken met ( en denken over - ) kleur. Voor Martha Scheeren is kleur in haar werk een doel op zichzelf. Haar atelier is voor haar een laboratorium waar zij de kleur en het licht telkens op een nieuwe wijze onderzoekt. Voor Janet Meester is kleur een middel om betekenis uit te drukken. Het werken in het atelier is voor haar een verlengde van haar manier van kijken naar de wereld. Voor Scheeren is alles kleur, voor Meester is alles betekenis. Zoals Scheeren zoekt naar het ‘geelste geel’, zoekt Meester naar het ‘stilste stil’. Uiteindelijk resulteren beide werkwijzen in schilderijen die niets dan kleur bieden: stralend en bijna lichtgevend in het werk van Scheeren, sober en ingetogen in het werk van Meester. De werken van beide kunstenaars verwijzen naar niets dan zichzelf en vragen om een aandachtige waarneming.
De installaties van kleine schilderijen van Janet Meester, als objecten op tafeltjes gepresenteerd, werden door een bezoeker ‘altaartjes’ genoemd. ‘De werken zijn ijl en toch aards – omdat het ‘dingen’ zijn’, zei een ander. Ook de pointillistische werken van Scheeren werden nader besproken. De kunstenaar legde uit dat zij voor haar een nieuwe ingang bieden op haar thema: het bouwen van kleurvelden. ‘Alle kleur beweegt’, zei zij. ‘Hoe meer afstand je neemt tot het werk, hoe meer de stippen samensmelten tot één veld.’
Op de vraag of de kunstenaars zich bezighielden met het maken van vernieuwende kunst, antwoordden zij: ‘Nee. Je maakt deel uit van de kunstgeschiedenis, of je wilt of niet. Binnen dat kader maak je je eigen verhaal. Dat is de essentie van het werk. ‘Vernieuwen’ betekent: je op je eigen wijze tot de kunstgeschiedenis verhouden.’

Voor Kunstruimte 09 was deze finissage de aftrap van een nieuwe formule. In de toekomst zal K09 op deze wijze vaker kunstenaars en publiek met elkaar in contact brengen via gesprekken over het getoonde werk.